Poenar Melania Lioara

Numele absolventului: Poenar Melania Lioara
Anul absolvirii: 1990
Clasa: XIII A Seral , specializarea Economic
Diriginte: Rosu Maria



Comentarii

Nici un comentariu pe aceasta pagina.