Bălăjan Lenuţa -Silvia

2012 - 2013

Absolvent Bălăjan Lenuţa -Silvia
Anul absolvirii 2013
Clasa XII F
Specializarea Filologie
Diriginte Tonea Alina