Gîvan Traian

1962 - 1963

Absolvent Gîvan Traian
Anul absolvirii 1963
Clasa XI B
Specializarea Secția Reală
Diriginte Alupi Constantin