Creţ Bogdan Mircea

2018 - 2019

Absolvent Creţ Bogdan Mircea
Anul absolvirii 2019
Clasa XII H
Specializarea Filologie
Diriginte Sular Claudiu