Mîndruţ Mihai Bogdan

2020 - 2021

Absolvent Mîndruţ Mihai Bogdan
Anul absolvirii 2021
Clasa XII D
Specializarea Stiintele Naturii
Diriginte Iliesiu Leonida