Anton Petronica

2003 - 2004

Absolvent Anton Petronica
Anul absolvirii 2004
Clasa XIII Seral
Specializarea Economic - Profil Tehnologic
Diriginte Luca Ioan