Boitoş Emilia Miruna

2009 - 2010

Absolvent Boitoş Emilia Miruna
Anul absolvirii 2010
Clasa XII A
Specializarea Matematică-Informatică – Intensiv Informatică
Diriginte Ilea Carmen