Campean Olimpiu Claudiu

1995 - 1996

Absolvent Campean Olimpiu Claudiu
Anul absolvirii 1996
Clasa XII B
Specializarea Matematica-Fizica
Diriginte Anghel Petre