Macavei Sandel Lucian

1991 - 1992

Absolvent Macavei Sandel Lucian
Anul absolvirii 1992
Clasa XII G
Specializarea Filologie
Diriginte Ilies Ioan