Toth Luminita Adriana

1988 - 1989

Absolvent Toth Luminita Adriana
Anul absolvirii 1989
Clasa XII B
Specializarea Matematica-Fizica
Diriginte Tretiu Maria