Ţigăuan Adrian

2006 - 2007

Absolvent Ţigăuan Adrian
Anul absolvirii 2007
Clasa XII B
Specializarea Matematică-Informatică – Intensiv Informatică
Diriginte Pop Ioan