Pintea Terezia Gilda

1975 - 1976

Absolvent Pintea Terezia Gilda
Anul absolvirii 1976
Clasa XII A
Specializarea Profil Real
Diriginte Dănilă Leonida