Turcu Venera

1973 - 1974

Absolvent Turcu Venera
Anul absolvirii 1974
Clasa XII C
Specializarea
Diriginte Pop Alina