Pop Marin

1973 - 1974

Absolvent Pop Marin
Anul absolvirii 1974
Clasa XII E
Specializarea
Diriginte Caluseriu Mircea