Antonescu Traian

1972 - 1973

Absolvent Antonescu Traian
Anul absolvirii 1973
Clasa XII B
Specializarea
Diriginte Spaller Henrik