Morar Anuta

1972 - 1973

Absolvent Morar Anuta
Anul absolvirii 1973
Clasa XII C
Specializarea
Diriginte Dănilă Leonida