Fetti Mariu

1966 - 1967

Absolvent Fetti Mariu
Anul absolvirii 1967
Clasa XI E
Specializarea
Diriginte Gavrila Maria