Pop Adriana

1965 - 1966

Absolvent Pop Adriana
Anul absolvirii 1966
Clasa XI C
Specializarea
Diriginte Dănilă Leonida