Bodrihei Floarea

1954 - 1955

Absolvent Bodrihei Floarea
Anul absolvirii 1955
Clasa X AB
Specializarea
Diriginte