Căpoşan Alina

2005 - 2006

Absolvent Căpoşan Alina
Anul absolvirii 2006
Clasa XIII Seral
Specializarea Filologie
Diriginte Luca Ioan