Gavriş Marius

2005 - 2006

Absolvent Gavriş Marius
Anul absolvirii 2006
Clasa XIII Seral
Specializarea Filologie
Diriginte Luca Ioan