Sîngeorzan Luiza-Denisa

2013 - 2014

Absolvent Sîngeorzan Luiza-Denisa
Anul absolvirii 2014
Clasa XII D
Specializarea Stiintele Naturii
Diriginte Ivanescu Petru