Ciurdareanu Horatiu

2004 - 2005

Absolvent Ciurdareanu Horatiu
Anul absolvirii 2005
Clasa XII H
Specializarea Matematica-Informatica - Sectia Germana
Diriginte Ciurdareanu Dana