Borodi Ştefan Lucian

2018 - 2019

Absolvent Borodi Ştefan Lucian
Anul absolvirii 2019
Clasa XII A
Specializarea Matematică-Informatică – Intensiv Informatică
Diriginte Candale Silviu Titus