Ţigăuan Claudia Maria

2018 - 2019

Absolvent Ţigăuan Claudia Maria
Anul absolvirii 2019
Clasa XII B
Specializarea Matematică-Informatică – Intensiv Informatică
Diriginte Pop Ioan