Bassetti Bianca Andra

2001 - 2002

Absolvent Bassetti Bianca Andra
Anul absolvirii 2002
Clasa XII A
Specializarea Matematica-Fizica
Diriginte Moraru Silvia