Pista Lucian

1998 - 1999

Absolvent Pista Lucian
Anul absolvirii 1999
Clasa XIII Seral
Specializarea Economic
Diriginte Negruseri Vasile