David Alina Dana

1994 - 1995

Absolvent David Alina Dana
Anul absolvirii 1995
Clasa XII E
Specializarea Informatică
Diriginte Pop Ioan