Pintilie Lucian

1994 - 1995

Absolvent Pintilie Lucian
Anul absolvirii 1995
Clasa XII E
Specializarea Informatică
Diriginte Pop Ioan