Pastean Camelia Tania

1991 - 1992

Absolvent Pastean Camelia Tania
Anul absolvirii 1992
Clasa XII F
Specializarea Chimie-Biologie
Diriginte Bucur Susana