Cornis Raveca

1990 - 1991

Absolvent Cornis Raveca
Anul absolvirii 1991
Clasa XIII A Seral
Specializarea Economic
Diriginte Pattantyus Ilona