Lubiac Ana Cornelia

1990 - 1991

Absolvent Lubiac Ana Cornelia
Anul absolvirii 1991
Clasa XIII A Seral
Specializarea Economic
Diriginte Pattantyus Ilona