Bozesan Marioara

1987 - 1988

Absolvent Bozesan Marioara
Anul absolvirii 1988
Clasa XIII B Seral
Specializarea Economic
Diriginte Pattantyus Ilona