Jaromii Mihaela-Tatiana

1987 - 1988

Absolvent Jaromii Mihaela-Tatiana
Anul absolvirii 1988
Clasa XIII B Seral
Specializarea Economic
Diriginte Pattantyus Ilona