Popescu Medeea Bernadette

2009 - 2010

Absolvent Popescu Medeea Bernadette
Anul absolvirii 2010
Clasa XII C
Specializarea Stiintele Naturii – Bilingv Engleza
Diriginte Botezatu Rodica