Orban Hilda

1972 - 1973

Absolvent Orban Hilda
Anul absolvirii 1973
Clasa XII D
Specializarea
Diriginte Teutsch Michael