Pop Irina Alice

1972 - 1973

Absolvent Pop Irina Alice
Anul absolvirii 1973
Clasa XII D
Specializarea
Diriginte Teutsch Michael