Sîngeorzan Cristian

2005 - 2006

Absolvent Sîngeorzan Cristian
Anul absolvirii 2006
Clasa XII D
Specializarea Stiintele Naturii
Diriginte Luca Ioan