Tirau Liana

profesor

Profesor la clasele

Anul Clasa Disciplina
2023 XII C Biologie
2022 XII C Biologie
2021 XII C Biologie
XII G Biologie
XII G Optional
XII H Stiinte
2020 XII A Biologie
XII C Biologie
2019 XII A Biologie
XII C Biologie
XII D Optional
XII D Biologie
2018 XII B Biologie
XII C Biologie
XII F Stiinte
2017 XII A Biologie
XII D Optional
XII D Biologie
XII G Biologie
2016 XII A Biologie
XII B Biologie
XII C Biologie
2015 XII A Biologie
XII C Biologie
XII D Biologie
XII G Biologie
2014 XII A Biologie
XII C Biologie
XII F Stiinte
2013 XII A Biologie
XII C Biologie
2012 XII A Biologie
XII C Biologie
XII D Biologie
2011 XII A Biologie
XII B Biologie
XII C Biologie
XII D Biologie
2010 XII C Biologie
2009 XII A Biologie
XII B Biologie
XII B Optional
XII D Biologie
XII D Optional
2008 XII A Biologie
XII C Biologie
XII D Biologie
XII F Optional
XII G Biologie
2007 XII B Biologie
XII C Biologie
XII D Biologie
XII E Biologie
XII F Biologie
2006 XII A Biologie
XII C Biologie
XII H Biologie
2005 XII B Biologie
XII E Biologie
XII F Optional
XII F Biologie
XII H Biologie
XIII Seral Optional
2003 XII A Biologie
XII B Biologie
XII C Biologie
XII D Biologie
XII D Biologie
XII E Biologie
2002 XII D Biologie
XII I Biologie
2001 XII C Biologie
XII E Biologie
2000 XII A Biologie
1999 XII C Biologie
XII D Tehnica De Laborator
XII D Biologie
XII E Biologie
XII F Biologie
1998 XII C Biologie
XII E Biologie
XII G Biologie
1996 XII B Biologie
XII C Biologie
1995 XII A Biologie
XII A Tehnica De Laborator
XII D Biologie
1994 XII B Biologie
XII C Biologie
XII E Biologie
1992 XII C Biologie
XII D Biologie
XII G Biologie

Diriginte la clasele

Anul Clasa
2018 XII F
2014 XII F
2008 XII D
2003 XII D
1995 XII D