XII A

2015

  • profil: Matematică-Informatică – Intensiv Informatică
  • diriginte: Candale Silviu Titus

Comentarii

Absolvenți 2015 - clasa a XII-a A

Silviu Candale

11 Iulie 2021

La finalul clasei a X-a - iunie 2013.

Silviu Candale

20 Iulie 2021