Răsfoire

Promoția 1956

Lista claselor terminale din anul școlar 1955 - 1956, director Titieni Leon

Clasa Profil Număr elevi Diriginte
X A 40
X B 39
X C 36