Răsfoire

Promoția 1964

Lista claselor terminale din anul școlar 1963 - 1964, director Haja Vasile

Clasa Profil Număr elevi Diriginte
XI D Profil Real 15 Kroner Edith